Giá heo hơi tại miền Nam ngày 8/5/2019
 

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 8/5/2019

Tại miền Nam, hôm nay giá heo các công ty cũng giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg, còn 37.500-38.500 đồng/kg, kéo giá heo dân còn cao nhất 37.000 đồng/kg còn thấp nhất có thể có giá 31.000 đồng/kg.

Tin tham khảo