Giá heo hơi tại miền Nam ngày 29/7/2019
 

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 29/7/2019

Tại miền Nam, dịch tả châu Phi tiếp tục lan mạnh khi trại của một số công ty lớn cũng dính dịch. Giá heo bán chạy dịch tại miền Nam cho biểu từ 90 kg trở xuống vẫn dao động từ 20-24.000 đồng/kg.

Tin tham khảo