Giá heo hơi tại miền Nam ngày 15/5/2019
 

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 15/5/2019

Tại miền Nam, do hôm nay một số công ty lớn tăng giá heo từ 500-1000 đồng/kg nên dân ngưng bán ra hoặc đòi giá cao từ 35-37.000 đồng/kg để chờ giá lên

Tin tham khảo