Giá heo hơi tại miền Đông ngày 12/6/2019
 

Giá heo hơi tại miền Đông ngày 12/6/2019

Tại miền Đông, giá heo giao dịch nhiều mức giá, từ 33-39.000 đồng/kg tùy phẩm cấp và tùy vùng có dịch hay không có dịch.

Tin tham khảo