Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 3/1/2019
 

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 3/1/2019

Tại thị trường miền Bắc, giá heo công ty hôm nay không có điều chỉnh thêm so mới mức giá hôm qua, giữ giao dịch ở quanh mức 43.000-44.500 đồng/kg. Trong dân hiện vẫn có nhiều mức giá khác nhau, từ dưới 40.000 đồng/kg đến 46.000 đồng/kg.

Tin tham khảo