Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 26/7/2019
 

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 26/7/2019

Tại miền Bắc, heo miền Trung và miền Nam vẫn là nguồn cung chính cho các vùng tiêu thụ lớn do có giá tốt hơn nên heo dân và heo công ty miền Bắc bán chậm, với giá quanh 39-40.000 đồng/kg.

Tin tham khảo