Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 16/5/2019
 

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 16/5/2019

Tại miền Bắc Việt Nam, thị trường vẫn đang bế tắc khi cả heo con lẫn heo thịt đều khó bán. Hiện việc cấp giấy kiểm dịch cho heo dân đang làm chặt khi yêu cầu phải có xét nghiệm mẫu máu nên heo dân trở nên khó bán cho dù giá rẻ. Giá heo dân và công ty miền Bắc hôm nay còn phổ biến quanh 28-29.000 đồng/kg nhưng khó bán.

Tin tham khảo