Giá heo hơi nội địa tiếp tục lao dốc, thị trường tiếp tục diễn biến trầm lắng do heo đi biên rất chậm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá heo hơi nội địa tiếp tục lao dốc, thị trường tiếp tục diễn biến trầm lắng do heo đi biên rất chậm

Giá heo hơi tại 3 miền giảm sâu, tại miền Bắc, giá heo có biến động khá mạnh theo từng ngày. trong khi đó tại miền Trung và miền Nam giá có xu hướng ổn định hơn do tại 2 miền này heo chủ yếu phục vụ cho tiêu thụ nội địa chứ hầu như không còn được đóng đi Trung Quốc

Đối với heo công ty, giá heo hơi tại 3 miền giảm sâu. Tại miền Bắc, giá heo có biến động khá mạnh theo từng ngày. Do tình hình heo đi biên chậm trong khi lượng tồn kho lớn nên giá heo công ty điều chỉnh giảm mạnh, tổng lượng giảm trong tuần lên tới 4.500 đồng/kg, chỉ còn dao động ở mức 23.000 – 24.000 đồng/kg. Tại miền Trung và miền Nam sau một thời gian giữ ổn định, tuần này cũng được điều chỉnh giảm. tổng giảm lên tới 3.000 đồng/kg, còn ở mức 24.000 – 27.000 đồng/kg tại miền Trung còn 26.000 đồng/kg tại miền Nam đối với heo to.

Đối với heo tại các trại, giá hiện thấp hơn giá tại kho khoảng 1.000 – 3.000 đồng/kg. Mức giá 20.000 đồng/kg.đều đã xuất hiện tại cả 2 miền Bắc – Nam.  Tại Thái Bình, nhu cầu mua heo hết sức trầm lắng, giá cũng chỉ ở mức 20.000 – 22.000 đồng/kg.

Với mức giá heo thịt hiện nay, người chăn nuôi đang chịu lỗ từ 1.5-2.0 triệu đồng/con.