Giá heo hơi nội địa có xu hướng lình xình đi ngang hoặc giảm nhẹ trong tuần qua do nhu cầu tiêu thụ chậm lại
 

Giá heo hơi nội địa có xu hướng lình xình đi ngang hoặc giảm nhẹ trong tuần qua do nhu cầu tiêu thụ chậm lại

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.