Giá heo hơi ngày 30/07/2017 - Cập nhật lúc 12h00

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá heo hơi ngày 30/07/2017 - Cập nhật lúc 12h00

Hôm nay giá heo tại các công ty ổn định trở lại sau khi điều chỉnh giảm liên tiếp.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo