Giá heo dân tại Thái Bình ngày 29/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá heo dân tại Thái Bình ngày 29/12/2017

Trong các trại dân tại Thái Bình, giá heo hôm nay điều chỉnh giảm thêm 500 đồng/kg, theo đó, giá bán ra phổ biến ở mức 33.500 đồng/kg, giá 34.000 đồng/kg vẫn có nhưng không nhiều.

Tin tham khảo