Giá heo dân tại Thái Bình ngày 26/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá heo dân tại Thái Bình ngày 26/01/2018

Trong các trại dân, tại Thái Bình giá trong trại dân bán ra có xu hướng điều chỉnh tăng nhẹ, giá bán ra nâng lên mức 34.000-34.500 đồng/kg, cá biệt có giá 35.000 đồng/kg

Tin tham khảo