Giá heo dân tại Thái Bình ngày 24/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá heo dân tại Thái Bình ngày 24/11/2017

Trong các trại dân, tại Thái Bình, giá giao dịch cao nhất vẫn được 28.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, thị trường vẫn khá trầm lắng.

Tin tham khảo