Giá heo dân tại Thái Bình ngày 23/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá heo dân tại Thái Bình ngày 23/11/2017

Đối với heo dân, giao dịch vẫn khá trầm lắng, tại Thái Bình, biểu heo chủ yếu đạt dưới 110kg/con, giá giao dịch cao nhất được 28.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, các lái vẫn tích cực gom heo từ biểu 70-80 kg/con, nhưng giá heo vẫn chưa có biến động.

Tin tham khảo