Giá heo dân tại Thái Bình ngày 20/06/2018
 

Giá heo dân tại Thái Bình ngày 20/06/2018

Hôm nay, giá heo dân giao dịch tại hầu khắp các địa phương có xu hướng tương đối ổn định, giao dịch quanh mức thiết lập hôm qua, riêng tạiThái Bình, giá tăng thêm 500 đồng/kg, được cao nhất 48.500 đồng/kg.

Tin tham khảo