Giá heo dân tại Thái Bình, Đồng Nai ngày 26/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá heo dân tại Thái Bình, Đồng Nai ngày 26/12/2017

 Trong các trại dân tại Thái Bình, giá heo có xu hướng nhích thêm 500 đồng/kg, lên quanh mức 34.500-35.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, Bắc Giang, giá heo duy trì quanh mức thiết lập hôm qua, 29.000-31.000 đồng/kg tại Đồng Nai và 32.000-33.000 đồng/kg tại Bắc Giang.

Tin tham khảo