Giá heo dân tại Thái Bình, Bắc Giang ngày 30/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá heo dân tại Thái Bình, Bắc Giang ngày 30/10/2017

Kể từ hôm qua, lượng heo đóng lên cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc có xu hướng giảm nhẹ, khiến giá heo trong các trại dân  có xu hướng chững lại hoặc giảm nhẹ vào hôm nay. Tại Thái Bình, giá giảm từ 500-1000 đồng/kg, còn quanh mức 28.000-29.000 đồng/kg, ngang bằng với giá phổ biến tại Bắc Giang.

Tin tham khảo