Giá heo dân tại miền Tây ngày 21/06/2018
 

Giá heo dân tại miền Tây ngày 21/06/2018

Tại miền Tây, lượng heo dân về các bến trung chuyển tiếp tục giảm, kéo giá heo giao dịch tăng từ 500-1.000 đồng/kg, lên mức 45.000-46.000 đồng/kg, theo đó giá heo dân khu vực này hôm nay cũng lên được mức phổ biến 45.000 đồng/kg.

Tin tham khảo