Giá heo dân tại miền Tây ngày 11/10/2018
 

Giá heo dân tại miền Tây ngày 11/10/2018

Tại miền Tây, heo dân sau khi giữ lại để bán tết của người Khơ Me nhưng không bán được giá như kỳ vọng do heo từ miền Bắc và miền Trung được đóng vào mạnh thì nay dân đổ ra bán với giá phổ biến 52-53.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đối với heo đẹp, giá vẫn có thể được giao dịch với giá 54.000 đồng/kg.

Tin tham khảo