Giá heo dân tại miền Nam ngày 6/5/2019
 

Giá heo dân tại miền Nam ngày 6/5/2019

Tại miền Đông, heo dân từ các trại lớn bán ra nhiều hơn kéo giá heo khu vực này giảm còn phổ biến 36-38.000 đồng/kg, mức giá 39.000 đồng/kg chủ yếu áp dụng cho heo đẹp, và mức giá 35.000 đồng/kg cũng đã xuất hiện.

Tin tham khảo