Giá heo dân tại miền Nam ngày 10/5/2019
 

Giá heo dân tại miền Nam ngày 10/5/2019

Mùa mưa tại miền Nam đang bắt đầu, gây nhiều khó khăn trong việc kiểm soát dịch do virus có thể được lây truyền nhanh hơn.

Giá heo dân khu vực miền Nam hôm nay giảm còn phổ biến dưới 33.000 đồng/kg, mức trên 35.000 đồng/kg hầu như không còn giao dịch.

Tin tham khảo