Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 29/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 29/01/2018

Giá heo trong các trại dân tại Đồng Nai có xu hướng nhích lên từ 1.000-2.000 đồng/kg kể từ cuối tuần trước, lên phổ biến quanh mức 31.000-32.000 đồng/kg, một số cá biệt có giá 33.000 cho heo đẹp hoặc heo mổ lẻ.

Tin tham khảo