Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 26/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 26/04/2018

Tại Đồng Nai, giá heo bán cũng phổ biến quanh mức 37.000-39.000 đồng/kg, đầu giá thậm chí có giá 40.000 đồng/kg.

Tin tham khảo