Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 24/04/2018
 

Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 24/04/2018

Tại Đồng Nai, giá heo dân bán ra phổ biến quanh mức 36.000-37.000 đồng/kg, giá 38.000 đồng/kg cá biệt, cho heo đẹp hoặc giết mổ lẻ.

Tin tham khảo