Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 12/10/2018
 

Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 12/10/2018

Tại Đồng Nai, heo dân hôm nay cũng có giao dịch phổ biến ở mức 53.000 đồng/kg, heo đẹp, mổ lẻ cũng có thể được giá 54.000 đồng/kg.

Tin tham khảo