Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 06/06/2018
 

Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 06/06/2018

Heo từ các trại dân khu vực Đồng Nai đang được đẩy bán ra thị trường khá nhiều, giá 48.000 đồng/kg không còn nhiều giao dịch, phổ biến 46.000-47.000 đồng/kg.

Tin tham khảo