Giá heo dân tại Đồng Nai, Thái Bình ngày 27/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá heo dân tại Đồng Nai, Thái Bình ngày 27/10/2017

Trong các trại dân, tại Đồng Nai, giá heo hơi duy trì quanh mức 28.000-30.000 đồng/kg, người chăn nuôi vẫn bán ra hạn chế, chờ giá lên.

Tại Thái Bình,, giá heo có xu hướng điểu chỉnh giảm nhẹ, cao nhất còn 29.500 đồng/kg.

Tin tham khảo