Giá heo dân tại Bến Tre ngày 14/06/2018
 

Giá heo dân tại Bến Tre ngày 14/06/2018

Giá heo dân tại bến Tre còn giao dịch phổ biến từ 43.000-45.000 đồng/kg, trong đó giá heo tại các bến trung chuyển từ 44.000-45.000 đồng/kg.

Tin tham khảo