Giá heo dân tại Bến Tre ngày 07/06/2018
 

Giá heo dân tại Bến Tre ngày 07/06/2018

Tại Bên Tre, lượng heo về các bến trung chuyển tăng cũng kéo giá heo giảm thêm, còn phổ biến 45.000 đồng/kg, mức 46.000 đồng ít giao dịch, chỉ áp dụng với heo đẹp.

Tin tham khảo