Giá hạt thô tại thị trường nội địa ngày 12/2/2019
 

Giá hạt thô tại thị trường nội địa ngày 12/2/2019

Sang đến tháng 2, thu hoạch hạt điều tại Việt Nam và Campuchia đã bắt đầu bước vào thời điểm rộ vụ nên giá mua vào của các kho có xu hướng điều chỉnh giảm, chỉ còn phổ biến quanh mức 30.000 đồng/kg với hạt điều nội địa tại khu vực Bình Phước và Gia Lai.

 - Đối với hạt điều Campuchia, do kích thước lớn, tỉ lệ thu hồi cũng cao hơn nhiều so với hạt điều nội địa nên giá mua luôn duy trì ở mức cao. Theo thương nhân cho biết, hạt điều từ Cam đưa về Chàng Riệc và Xa Mát cho tỉ lệ thu hồi chủ yếu từ 29% trở lên, cá biệt nhiều xe lên tới 33% với giá mua cao nhất đạt 5.800-5.900 Riel/kg, tương đương từ 33.000-34.000 đồng/kg. Lượng hạt điều tươi đưa về Chàng Riệc đạt bình quân 4-5 xe/ngày với tổng khối lượng khoảng 200 tấn.

Chủng loại

Ngày 12/02

Ngày 11/02

Hạt điều khô (chưa bóc vỏ) – (giá bán về nhà máy tại Bình Phước) – tỉ lệ thu hồi từ 25-30%

27.000-44.000

27.000-44.000

Hạt điều tươi nội địa – Gia Lai (giá thu mua của đại lý)

29.500-30.000

29.500-30.000

Hạt điều tươi nội địa – Bình Phước (giá thu mua của đại lý)

30.000-30.500

30.000-30.500

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 29% trở lên)

33.000-34.000

33.000-34.000

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Hà Tiên (thu hồi 29%)

30.000-31.000

30.000-31.000

Hạt điều khô Campuchia - giá mua tại CK Hà Tiên (thu hồi 29%)

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo