Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 2/4/2019
 

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 2/4/2019

Tin thị trường nội địa (VND/kg)

- Hôm nay, lượng hạt điều tươi đưa về cửa khẩu Chàng Riệc vẫn đạt khoảng 1.000 tấn. Giá mua hạt điều tươi tại cửa khẩu Chàng Riệc được cao nhất 4.500 Riel/kg, tương đương giá quy đổi sang VND khoảng 26.000 đồng/kg. Hiện giá bán hạt điều tươi về nhà máy tại Bình Phước còn quanh mức 29.000-29.500 đồng/kg (tỉ lệ thu hồi 28,5-29%) và giá hạt điều khô dao động từ 35.000-36.500 đồng/kg.

Chủng loại

Ngày 02/04

Ngày 01/04

Hạt điều khô (chưa bóc vỏ) – (giá bán về nhà máy tại Bình Phước) – tỉ lệ thu hồi từ 25-30%

27.000-36.500

27.000-36.500

Hạt điều tươi nội địa – Gia Lai (giá thu mua của đại lý)

19.000

19.000

Hạt điều tươi nội địa – Bình Phước (giá thu mua của đại lý)

24.000-25.000

24.000-25.000

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 29% trở lên)

-

-

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 27-28%)

25.000-26.000

25.000-26.000

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Hà Tiên (thu hồi 27-28%)

-

-

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Hà Tiên (thu hồi 29% trở lên)

-

-

Hạt điều khô Campuchia - giá mua tại CK Hà Tiên (thu hồi 29%)

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo