Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 16/5/2019
 

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 16/5/2019

Tin thị trường

- Hôm nay, lượng hạt điều tươi từ Campuchia về Chàng Riệc đạt 4-5 xe, tương đương khoảng 200 tấn. Giá giao dịch tại cửa khẩu giảm mạnh, còn cao nhất 3.500 Riel/kg, tương đương giá quy đổi sang VND khoảng 20.200 đồng/kg. Hiện nay, giá bán hạt điều tươi về nhà máy chế biến tại Đồng Nai từ 24.000-25.000 đồng/kg. Đối với hạt điều khô Campuchia, giá mua vào của nhà máy tăng mạnh, lên mức 1.350 đồng/thu hồi. Do điều thu hoạch cuối vụ nên tỉ lệ thu hồi thấp, chỉ 25-26%.

- Hiện nay, hạt điều khô đưa về các nhà máy chế biến khu vực Đồng Nai/Bình Phước chủ yếu là điều Ghana, Bờ Biển Ngà hoặc điều Benin, điều Cam rất ít do hầu hết được đẩy vào kho trữ, chờ giá tăng thêm. Giá mua tại cảng dao động từ 32.000-33.000 đồng/kg, tương đương giá về nhà máy khoảng 33.000-34.000 đồng/kg (phẩm cấp từ 49-51 Lbs, tương đương từ 27-28%).

Chủng loại

Tỉ lệ thu hồi

Ngày 15/05

Ngày 14/05

Giá hạt điều khô (chưa bóc vỏ) (VND/kg) – Giá bán về nhà máy tại Bình Phước:

Điều Campuchia/điều nội địa

30%

-

34.000

29%

-

33.900

28%

-

31.700

27%

-

30.600

26%

35.100

29.500

25%

33.800

28.300

Điều Mozambique

25%

-

-

Điều Ghana/Bờ Biển Ngà

30%

36.400

36.400

29%

35.200

35.200

28%

34.000

34.000

27%

32.800

32.800

Giá hạt điều tươi (VND/kg):

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 23-25%)

 

19.000-20.200

21.000-22.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá xuất khẩu

Theo tin từ thương nhân, nhu cầu đối với hàng W240 đang khá tốt, chủ yếu từ thị trường châu Âu và Trung Quốc.

Tham khảo giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam (USD/lb, FOB Tp.HCM)

 Chủng loại

16/05

15/05

W240

3.45-3.65

3.45-3.65

W320

3.25-3.45

3.25-3.45

W450

3.05-3.15

3.05-3.15

LP

1.85-2.05

1.85-2.05

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo