Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 12/6/2019
 

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 12/6/2019

Tin thị trường

Chủng loại

Tỉ lệ thu hồi

Ngày 12/06

Ngày 11/06

Giá hạt điều khô (chưa bóc vỏ) (VND/kg) – Giá bán về nhà máy tại Bình Phước:

Điều Campuchia/điều nội địa

30%

40.500

40.500

29%

39.150

39.150

28%

37.800

37.800

27%

36.450

36.450

26%

35.100

35.100

25%

33.800

33.800

Điều Mozambique

25%

-

-

Điều Ghana/Bờ Biển Ngà

30%

36.400

36.400

29%

35.200

35.200

28%

34.000

34.000

27%

32.800

32.800

Giá hạt điều tươi (VND/kg):

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 23-25%)

 

22.000-23.000

22.000-23.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá xuất khẩu

Tham khảo giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam (USD/lb, FOB Tp.HCM, xuất EU-Mỹ)

 Chủng loại

12/06

11/06

W240

3.55-3.65

3.50-3.70

W320

3.25-3.45

3.30-3.50

W450

3.10-3.15

3.20-3.30

WS

2.20-2.40

2.20-2.40

LP

1.85-2.00

1.85-2.05

 

Đối với thị trường Trung Quốc (USD/kg):

 Chủng loại

Giá (USD/kg)

W240

8.5-8.8

W320

8.0-8.2

Nguồn: Vinacas

Thị trường Châu Phi

Giá hạt điều thô tại một số nước châu Phi (Giá mua tại vườn, USD/tấn)

Tuần từ ngày 27/05-03/06/2019:

Nước

Giá min (USD/tấn)

Giá max (USD/tấn)

Thu hồi (Lbs/80kg)

Cùng kỳ năm trước

Nigeria

276

414

38-43

737

Ghana

463

556

46-49

957

Mali

255

382

40-46

531

Guinea Bissau

509

679

50-54

1.150

Senegal

509

934

49-52

1.175

*Riêng tại Bờ Biển Ngà, giá bán tối thiểu theo quy định của Chính phủ là 375 FCFA/kg (tương đương 640 USD/tấn).

Nguồn: ACA

Tham khảo giá xuất khẩu hạt điều thô tại một số nước châu Phi (USD/tấn, CFR)

Nước

Tuần từ 27/05-03/06/19

Thu hồi (Lbs/80kg)

Cùng kỳ năm trước

Nigeria

800-900

46-48

1.400

Ghana

1.050-1.100

45-46

1.800

Bờ Biển Ngà

1.000-1.150

47

1.650

Senegal

1.250

51

-

Gambia

1.275

51

-

Nguồn: ACA

Tin tham khảo