Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 11/2/2019 - Giá tiếp tục giảm do nguồn cung tăng mạnh
 

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 11/2/2019 - Giá tiếp tục giảm do nguồn cung tăng mạnh

Sang đến tháng 2, thu hoạch hạt điều tại Việt Nam và Campuchia đã bắt đầu bước vào thời điểm rộ vụ nên giá mua vào của các kho có xu hướng điều chỉnh giảm, chỉ còn phổ biến quanh mức 30.000 đồng/kg với hạt điều nội địa tại khu vực Bình Phước và Gia Lai.

 - Đối với hạt điều Campuchia, do kích thước lớn, tỉ lệ thu hồi cũng cao hơn nhiều so với hạt điều nội địa nên giá mua luôn duy trì ở mức cao. Theo thương nhân cho biết, hạt điều từ Cam đưa về Chàng Riệc và Xa Mát cho tỉ lệ thu hồi chủ yếu từ 29% trở lên, cá biệt nhiều xe lên tới 33% với giá mua cao nhất đạt 5.800-5.900 Riel/kg, tương đương từ 33.000-34.000 đồng/kg.

Chủng loại

Ngày 11/02

Ngày 01/02

Hạt điều khô (chưa bóc vỏ) – (giá bán về nhà máy tại Bình Phước) – tỉ lệ thu hồi từ 25-30%

27.000-44.000

27.000-44.000

Hạt điều tươi nội địa – Gia Lai (giá thu mua của đại lý)

29.500-30.000

31.000

Hạt điều tươi nội địa – Gia Lai (giá thu mua của đại lý)

30.000-30.500

31.000

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 29% trở lên)

33.000-34.000

35.000-36.000

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Hà Tiên (thu hồi 29%)

30.000-31.000

30.000-31.000

Hạt điều khô Campuchia - giá mua tại CK Hà Tiên (thu hồi 29%)

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo