Giá hạt điều ngày 25/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá hạt điều ngày 25/12/2017

Giá điều khô Benin nhập về Việt Nam (VNĐ/kg)

Chủng loại

Giá ngày 25/12

Giá ngày 22/12

Tăng/giảm
so với ngày hôm qua

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 26%

46.000

46.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 28%

48.000

48.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 30%

50.000

50.000

0

Tin tham khảo