Giá hạt điều ngày 19/06/2018
 

Giá hạt điều ngày 19/06/2018

Tin thị trường nội địa

Tại các cửa khẩu khu vực Nam Bộ, hạt điều tươi từ Campuchia không còn đưa về do đã hết vụ.

 Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Việt Nam (USD/lb, FOB HCM)

Chủng loại

Ngày 18/06

Ngày 12/06

W240

4.50-4.55

4.50-4.55

W320

4.45-4.50

4.45-4.50

W450/ SW320/ LBW320

4.25-4.30

4.25-4.30

WS/WB

4.20-4.25

4.20-4.25

LP

3.65-3.70

3.65-3.70

SP

2.65-2.70

2.65-2.70

Nguồn: Vinacas

Tin tham khảo