Giá hạt điều ngày 12/10/2018
 

Giá hạt điều ngày 12/10/2018

Tin thị trường nội địa

 

Ngày 12/10

Ngày 11/10

Hạt điều khô – (giá bán về nhà máy tại Bình Phước) – tỉ lệ thu hồi từ 22-30%

33.000-45.000

33.000-45.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều nhân của Việt Nam (USD/lb, FOB HCM)

Chủng loại

Ngày 12/10

Ngày 11/10

W240

4.30-4.35

4.30-4.35

W320

4.05-4.10

4.05-4.10

W450/ SW320/ LBW320

3.75-3.90

3.75-3.90

WS/WB

4.00-4.05

4.00-4.05

LP

3.50-3.55

3.50-3.55

SP

2.55-2.60

2.55-2.60

 

Tin thị trường Ấn Độ

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 11/10/18

Ngày 10/10/18

W180

1055

1055

W210

912.5

912.5

W240

812.5

812.5

W320

727.5

727.5

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

727.5

727.5

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

677.5

677.5

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

605

605

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo