Giá hạt điều ngày 12/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá hạt điều ngày 12/01/2018

Giá điều khô Benin nhập về Việt Nam (VNĐ/kg)

Chủng loại

Giá ngày 12/01/18

Giá ngày 11/01/18

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 26%

46.000

46.000

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 28%

48.000

48.000

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 30%

50.000

50.000

 

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ

 

Cảng xuất

Chủng loại

Giá ngày 12/01/18

Giá ngày 11/01/18

ĐVT

Kollam

Cashew Kernel - LWP

700

700

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W320

776

767

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W450

741

741

Rs/kg

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LWP

3.825

3.825

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

4.25

4.25

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

4.75

4.75

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

4.575

4.575

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

5.10

5.10

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

4.925

4.925

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

4.80

4.80

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

4.60

4.60

USD/lb

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg)

Chủng loại

Ngày 12/01/18

Ngày 11/01/18

W180

1087.5

1080

W210

980

980

W240

907.5

912.5

W320

815

815

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

707.5

712.5

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

687.5

692.5

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

615

597.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo