Giá hạt điều ngày 10/01/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá hạt điều ngày 10/01/2017

Giá điều khô Benin nhập về Việt Nam (VNĐ/kg)

Chủng loại

Giá ngày 10/01/18

Giá ngày 09/01/18

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 26%

46.000

46.000

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 28%

48.000

48.000

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 30%

50.000

50.000

 

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ ngày 08/12/2017

 

Cảng xuất

Chủng loại

Giá ngày 08/12

ĐVT

Kollam

Cashew Kernel - LWP

700

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W320

767

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W450

741

Rs/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg)

Chủng loại

Ngày 16/12/2017

W180

1080

W210

980

W240

912.5

W320

815

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

712.5

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

692.5

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

597.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo