Giá hạt điều ngày 01/06/2018
 

Giá hạt điều ngày 01/06/2018

- Tại cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang), giá hạt điều tươi từ Cam đưa về vẫn duy trì quanh mức 20.000-25.000 đồng/kg tùy phẩm cấp. Lượng hạt điều đưa về tiếp tục xu hướng giảm do đã vào cuối vụ.

- Tại cửa khẩu Chàng Riệc, mỗi ngày chỉ có từ 1-2 xe hạt điều tươi từ Campuchia đưa về do đã vào cuối vụ.Giá mua hạt điều tại cửa khẩu cao nhất đạt 4.400 Riel/kg, tương đương giá quy đổi sang VND là 24.500 đồng/kg. Hiện nay, giá hạt điều khô đưa về các nhà máy chế biến còn cao nhất 44.000-45.000 đồng/kg do chất lượng điều cuối vụ kém hơn.

Tin tham khảo