Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 9/11/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 9/11/2018

 

Ngày 09/11

Ngày 08/11

Hạt điều khô (chưa bóc vỏ) – (giá bán về nhà máy tại Bình Phước) – tỉ lệ thu hồi từ 22-30%

36.000-45.000

36.000-45.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo