Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 11/1/2019
 

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 11/1/2019

Chủng loại

Ngày 11/01

Ngày 10/01

Hạt điều khô (chưa bóc vỏ) – (giá bán về nhà máy tại Bình Phước) – tỉ lệ thu hồi từ 25-30%

30.000-47.000

30.000-47.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo