Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 8/2/2019 - Giá đồng loạt giảm từ 12-30 Rs/kg
 

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 8/2/2019 - Giá đồng loạt giảm từ 12-30 Rs/kg

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 11/02/19

Ngày 08/02/19

W180

1060

1085

W210

955

967.5

W240

787.5

807.5

W320

715

737.5

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

692.5

712.5

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

670

690

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

590

620

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo