Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 8/11/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 8/11/2018

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 08/11/18

Ngày 07/11/18

W180

1060

1060

W210

937.5

937.5

W240

825

825

W320

727.5

727.5

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

737.5

737.5

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

692.5

692.5

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

617.5

617.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo