Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 8/1/2019
 

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 8/1/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 08/01/19

Ngày 07/01/19

W180

1085

1085

W210

977.5

977.5

W240

825

825

W320

737.5

-

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

730

730

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

692.5

692.5

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

620

620

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo