Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 6/9/2019
 

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 6/9/2019

2. Tin thị trường Ấn Độ

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 06/09/19

Ngày 05/08/19

W180

1075

1075

W210

950

950

W240

760

760

W320

637.5

637.5

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

597.5

597.5

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

580

580

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

530

530

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tỷ giá một số đồng tiền chính: 

Tỷ giá

09/09

06/09

USD/INR

72.16

72.16

USD/VND

23.140

23.140

INR/VND

323.39

321.83

RIEL/VND

5,56

5,63

 

 

Tin tham khảo