Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 29/1/2019
 

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 29/1/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 29/01/19

Ngày 28/01/19

W180

1085

1085

W210

967.5

967.5

W240

807.5

807.5

W320

737.5

737.5

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

712.5

712.5

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

690

690

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

620

620

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo