Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 15/8/2019
 

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 15/8/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 15/08/19

Ngày 14/08/19

W180

1075

1075

W210

950

950

W240

765

765

W320

615

615

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

590

590

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

530

530

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

530

530

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo