Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 15/5/2019
 

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 15/5/2019

Tin thị trường Ấn Độ

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 15/05/19

Ngày 14/05/19

W180

1055

1055

W210

945

945

W240

785

785

W320

695

695

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

612.5

612.5

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

575

575

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

525

525

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ

Cảng xuất

Chủng loại

Ngày 3/05/19

Ngày 26/04/19

ĐVT

Kollam

Cashew Kernel - LWP

652

652

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W320

714

714

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W450

652

652

Rs/kg

Mangalore

Cashew Kernel - LWP

670

670

Rs/kg

Mangalore

Cashew Kernel - W320

750

750

Rs/kg

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LWP

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel – SP

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

3.45

3.45

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

3.95

3.95

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

3.55

3.55

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

3.45

3.45

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

-

-

USD/lb

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tỷ giá một số đồng tiền chính: 

Tỷ giá

15/05

14/05

USD/INR

70,21

70,26

USD/VND

23.225

23.250

INR/VND

331

331,11

RIEL/VND

5.73

5.73

 

Tin tham khảo