Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 11/2/2019
 

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 11/2/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 11/02/19

Ngày 08/02/19

W180

1060

1060

W210

955

955

W240

787.5

787.5

W320

715

715

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

692.5

692.5

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

670

670

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

590

590

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo